Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
PXL eXperts is hét digitale, multidisciplinaire expertisemagazine van PXL-Research en PXL-Congress. Het wordt gevoed door onderzoekers en experts van Hogeschool PXL, de hogeschool met het netwerk.

Groen loont

Bomen leveren waardevolle 'ecosysteemdiensten'. — by Lennik
Bomen leveren waardevolle 'ecosysteemdiensten'. — by Lennik

Wist je dat een gezonde boom een koelend vermogen levert van ongeveer 10 airco's? En dat hij jaarlijks meer dan 30 kg CO2 uit de atmosfeer filtert? Eén ding is zeker: groen loont. En wij laten zien hoeveel…

Ecologie en economie

οἶκος. Ecologie en economie hebben dezelfde Griekse wortels: oikos (huis, huishouden). Daar waar ecologie zich richt op de studie (logos) van het huis, behandelt economie het beheer (nomos) ervan. Als we het hebben over duurzaamheid, is het zeer belangrijk om rekening te houden met deze relatie. Zo zal een economie die zich niets aantrekt van ecologische principes niet duurzaam kunnen functioneren.

Ecosysteemdiensten

Centraal in de relatie tussen economie en ecosysteem staan de ecosysteemdiensten. Dat zijn goederen en diensten die het ecosysteem aan de maatschappij levert. Denk maar aan bossen die hout produceren, lucht zuiveren en het broeikasgas CO2 uit de atmosfeer halen en vastleggen. Hieronder presenteren we enkele leuke richtgetallen voor deze ecosysteemdiensten.

1. Een gezonde boom levert een koelend vermogen van ongeveer 10 airco’s door het verzorgen van een micro-klimaat. Zo hebben onder meer verdampingsprocessen een koelend effect op de lucht- en oppervlaktetemperatuur.

2. De nabijheid van groene ruimte creëert een meerwaarde op de woningprijs. Voor Vlaanderen werd gevonden dat de meerwaarde van groen op 100 m van een woning varieert van 1% voor landelijke gebieden tot 4% voor stedelijke gebieden. Iets gelijkaardigs geldt voor woningen in een straat die op ‘-dreef’ eindigt: door het vermoeden op een groen en landelijk uitzicht liggen de woningprijzen 6,2% hoger vergeleken met een neutrale ‘-straat’. Prijzen van Nederlandse woningen met uitzicht op groen of blauw liggen ongeveer 5 tot 14% hoger.

3. Een gezonde boom kan evenveel stikstofdioxide en fijn stof vastleggen als wordt geproduceerd door 10.000 autokilometers. Op die manier kan meer groen in je buurt leiden tot minder zorgkosten en arbeidsverlies.

4. Een gezonde boom kan per jaar gemiddeld 31,5 kg CO2 uit de atmosfeer filteren en vastleggen. Dit komt overeen met de CO2-uitstoot van 294 autokilometers en is dus zeer nuttig in de strijd tegen de opwarming van de aarde.

5. Het onderhoud en herstel van natuur, en het organiseren van allerlei recreatieve mogelijkheden creëert heel wat werkgelegenheid. In 2009 werden bijvoorbeeld 5100 jobs gerelateerd aan het Nationaal Park Hoge Kempen. Datzelfde jaar bedroeg de omzet van bedrijven met natuurgerelateerde activiteiten 191 miljoen euro. Jobs, jobs, jobs dus.

6. Tot slot nog een belangrijke voor Hogeschool PXL: onderzoekers uit Illinois in de Verenigde Staten stelden vast dat studenten in een klas met zicht op groen sneller hun aandacht konden herstellen en sneller hun stress konden ventileren dan de studenten die uitkeken op bebouwing of geen raam hadden.

Slotsom: groen loont, zoveel is zeker.

Contact: sam.ottoy@pxl.be