Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
PXL eXperts is hét digitale, multidisciplinaire expertisemagazine van PXL-Research en PXL-Congress. Het wordt gevoed door onderzoekers en experts van Hogeschool PXL, de hogeschool met het netwerk.

Het onderwijs luistert te laat naar onze jongeren

photo credit by Apestaartjaren
photo credit by Apestaartjaren

In september 2016 verscheen het artikel Het onderwijs luistert niet naar onze jongeren dat ik schreef naar aanleiding van de resultaten uit het onderzoek Apestaartjaren 6. Bijna 2 jaar later kan ik zeggen dat het onderwijs ondertussen luistert naar jongeren, maar hopeloos te laat. Op 17 mei 2018 publiceerden Mediawijs, Mediaraven en imec-MICT (UGent) de resultaten van een nieuw Apestaartjaren-onderzoek naar het mediagebruik, -bezit en -gedrag van kinderen en jongeren.

And… It's all about online privacy!

Privacy, en vooral die op het internet, is niet meer dezelfde als pakweg 10 jaar geleden. Ongeveer de helft van onze jongeren maakt géén gebruik van privacyinstellingen om zijn persoonlijke informatie online af te schermen. Als je weet dat die online privacy vandaag de portemonnee met munten en bankbiljetten van vroeger is, is er werk aan de winkel. Het gaat hier dan om onderwijswinkels, scholen dus die jongeren wijs kunnen leren omgaan met nieuwe media. Hierbij is een positieve benadering met een focus op de nieuwe mogelijkheden essentieel. Daarnaast en vooral gelijktijdig, is aandacht schenken aan de risico's van die nieuwe media, minstens even belangrijk. Nu zijn er in scholen initiatieven om leerlingen mediawijs te maken die echter te fragmentarisch georganiseerd worden. Er is structureel te weinig tot geen aandacht voor de nieuwe uitdagingen en risico's als het gaat over mediagebruik. Zo getuigen elke dag nieuwsberichten over cyberpesten en negatieve gevolgen van sexting.

Als je weet dat die online privacy vandaag de portemonnee met munten en bankbiljetten van vroeger is, is er werk aan de winkel

Mediacoach

Een oplossing om dit probleem (lees: deze uitdaging) aan te pakken? Duid een mediacoach aan op elke school. Dat is een leraar die openstaat voor de mogelijkheden van nieuwe media en jongeren hierin mediawijs wil maken. Er hoeft zelfs niet gezocht te worden naar een mediacoach. Hij is in elke school al aanwezig en makkelijk te vinden; een goede directeur kent immers zijn pappenheimers.

Noodzaak

De noodzaak van zo'n mediacoach op elke school wordt bijgetreden door de resultaten van het Apestaartjaren-onderzoek. Het tabletgebruik is verdrievoudigd, vanaf de leeftijd van 12 jaar bezitten jongeren een smartphone en ze zijn altijd en overal online. Het onderzoek zelf geeft ook aan dat er nog veel werk op de plank ligt voor ouders, leerkrachten, jeugdwerkers en andere opvoeders en begeleiders van kinderen en jongeren.

Oproep

Nu het nog kan: duid die geëngageerde leraar aan als mediacoach en geef hem of haar de nodige vrijheid om de jongeren op school mediawijs te maken. Wedden dat deze structurele aanpak zich vertaalt in jongeren die bewust en kritisch omgaan met hun online identiteit, de fantastische mogelijkheden ervan benutten en tegelijkertijd aandacht hebben voor de risico's ervan?

Duid die geëngageerde leraar aan als mediacoach en geef hem of haar de nodige vrijheid om de jongeren op school mediawijs te maken

Alle resultaten en opvallendste trends uit Apestaartjaren 2018 zijn te raadplegen via https://www.apestaartjaren.be/nieuws/de-opvallendste-trends-uit-apestaartjaren-2018

Contact: koen.vandenhoudt@pxl.be

This article was originally published on @koenvandenhoudt