Give us a like and we'll keep you in the loop.

We use cookies

We use cookies and other tracking technologies to improve your browsing experience on our website, to show you personalized content and targeted ads, to analyze our website traffic, and to understand where our visitors are coming from. By browsing our website, you consent to our use of cookies and other tracking technologies.
PXL eXperts is hét digitale, multidisciplinaire expertisemagazine van PXL-Research en PXL-Congress. Het wordt gevoed door onderzoekers en experts van Hogeschool PXL, de hogeschool met het netwerk.

'Ik had een conflict. Het conflict heeft mij...'

Tweede scheidingscongres: Een effectieve aanpak van hoogconflictueuze scheidingen met concrete handvaten voor professionals

Op 19 december 2017 organiseert Hogeschool PXL een tweede 'scheidingscongres'. — by Hofman Assurantiën
Op 19 december 2017 organiseert Hogeschool PXL een tweede 'scheidingscongres'. — by Hofman Assurantiën

19 december 2017: een datum om in de agenda te noteren voor al wie professioneel met (echt)scheidingsproblematiek te maken krijgt. Hogeschool PXL brengt onderzoekers en echtscheidingsprofessionals samen tijdens een tweede 'scheidingscongres'.

Sinds 2015 voert PXL Social Work-Research onderzoek uit in het domein 'Gezin en samenleving'. Meer concreet belicht het speerpuntproject 'Ik hou van jou. Ik hou alles van jou… Als liefde vechten wordt' de thematiek van hoogconflictueuze scheidingen in allerlei dimensies. Na het succesvolle eerste scheidingscongres in 2016 nodigt PXL Social Work-Research u graag uit voor de tweede editie met als thema 'Ik had een conflict. Het conflict heeft mij…'.

Ook ditmaal stellen onderzoekers nieuwe onderzoeksresultaten rond ervaringsaspecten van vechtscheidingen voor, waarna echtscheidingsprofessionals hierover zullen reflecteren vanuit hun beroeps- of praktijkervaring. Het programma wordt opgebouwd rond drie aspecten van scheiding.

'Een busje vol ouders… over de positie van stiefouders' zoomt in op de positie van stiefouders bij scheidingen in het algemeen en bij hoogconflictueuze scheidingen in het bijzonder. Vertrekkende vanuit de demografische vaststelling dat enkele decennia geleden ouders van veelal kroostrijke gezinnen door het leven reden met een busje vol kinderen en vandaag heel wat kinderen ten gevolge van scheidings- en herpartnerdynamieken door het leven rijden met een busje vol ouders, wordt er vanuit onderzoeksresultaten nagedacht over de positie van nieuwe ouders vanuit een multidisciplinair kader.

In de sessie 'Het conflict heeft mij… Over (de-)escalatie van conflict' stellen we op basis van recent onderzoek een nieuwe multidisciplinaire aanpak voor die het conflict in scheidingen die vastgelopen zijn - 'frozen in transition' - te de-escaleren en terug in beweging te brengen. Een getuigenis van echtscheidingsprofessionals met een eigen multidisciplinaire praktijk vult deze voorstelling aan.

'Fly the plane… Over nieuwe partnerrelaties na complexe scheidingen' behandelt twee thema’s over het leven na de scheiding. Eerst hebben de onderzoekers aandacht voor herpartnerdynamieken van gescheiden mannen en vrouwen die een (hoogconflictueuze) scheiding meemaakten. Hierbij inventariseren ze wat de valkuilen en/of succesfactoren zijn om al dan niet een nieuwe harmonieuze relatie te kunnen uitbouwen. Vervolgens komen onderzoeksresultaten aan bod over het functioneren van een nieuw-samengesteld gezin. Opnieuw zullen deskundigen uit de praktijk reflecteren over deze resultaten en aanvullend commentaar geven vanuit hun eigen beroepservaring.

Concreet:

Tweede scheidingcongres, met als thema 'Ik had een conflict. Het conflict heeft mij…' - 19 december 2017, 09:00-17:30 - PXL-Congress (Hasselt)

Meer info en een inschrijvingslink vind je hier.